Viden om

25 års JUBIIILÆUM - ALLE profiler ned sat med 200 kr!

Hvilke statister bliver udvalgt? Hvordan og hvorfor?


dask nyhed

Hvilke statister bliver udvalgt? Hvordan og hvorfor?

Deadline inden d. 1. januar 2025

Hvilke statister bliver udvalgt? Hvordan og hvorfor?

Vi har af flere omgange haft Zoom-konferencer omhandlende udvælgelse af statister, set fra forskellige perspektiver. Men det er vigtigt at redegøre for hvordan processen er inden, under men også efter, for at du kan få en bedre forståelse for vores bevæggrunde for at udvælge som vi gør, men også for at få en forståelse for hvorfor filmproduktion generelt er så dynamisk en størrelse og lidt en flydende proces.

Det er dybest set ikke rocket science af finde og udvælge statister, i sagens natur. Men der er alligevel en række faktorer der spiller ind som jeg vil forsøge at redegøre for, så du i den anden ende har en forståelse for hvorfor du bliver valgt til og fra? men også hvorfor du mange gange slet ikke hører noget?

Først når manus minutiøst er gennemgået, har man overblikket over hvilke statister og hvor mange der skal bruges i de enkelte scener. Før man kan vurdere dette, kræver det at man kender de enkelte locations, men også hvordan hver enkel scene skal filmes og fra hvilke vinkler og hvor stor framming de enkelte skud skal være. Der er stor forskel på om vi er i total eller i halvtotal. Først her kan man danne sig et overblik over hvor mange mennesker der skal danne filmens levende baggrundskulisse.

Dernæst defineres hvilke type af statister der skal bruges og hvilken aldersspænd de skal have for at passe ind i den virkelighed man ønsker at skabe. Der er forskel på hvad det er for typer af mennesker der skal forestille sig at bo i et villakvarter og i boligblokke. Der er bare også nogle typer der er bedre som politibetjente end andre og en skolelærer er jo heller ikke “bare” en skolelærer.

De statister der vælges, skal passe ind i vores fordomme om denne type. Man skal i vores optik være så “rigtig” eller så tæt på det vi leder efter. At man så også kan style folk til meget, ved make up og påklædning og frisure er en anden ting. Det er den afgørende grund til at dit profilbillede skal være der… og være nyt og vellignende. Hele vores udgangspunkt i at kontakte dig med henblik på et statistjob ligger i billedet. Det er helt fundamentalt. Der er hverken tid eller økonomi til at style mange hundrede statister til en produktion, derfor er virkeligheden vores udgangspunkt. (Medmindre der er tale om periodeprojekter)

Dernæst spiller din alder og din bopæl en rolle. Grundlæggende vælger vi altid folk der bor tættest mulig på optagelserne (nærhedsprincip). Eftersom statistarbejde oftest er ulønnet og udgifter ikke dækkes, tager vi højde for dette også selvom mange gerne tager turen. Ofte viser vores erfaring at de der melder afbud eller udebliver er dem der kommer længst fra. De der bor tættest på er også mere fleksible i forhold til ændringer i tidsplanen, hvilket desværre ofte sker, af en lang række årsager.

De der bliver kontaktet, er de, der i første omgang selv er opsøgende på opgaven via vores opslag på hjemmesiden. Ønsker man statistjobs, skal man langt hen ad vejen selv være opsøgende, ellers tager vi ikke kontakt. Vi håndplukker også statister uopfordret fra vores statistdatabase og fra vores Lineupopslag som netop tjener dette formål. Til nogle scener søger vi statister som er mere fremtrædende end andre, og her er det særligt vigtigt at håret har den rette længde eller du er den type vi søger netop her. Når vi er opsøgende på dig i god tid, er der også en større sandsynlighed for at vi kan få kalenderen til at passe.

Af de “rigtige”, ansøgere i opslag tager vi først kontakt til dem vi kender. Dem vi har haft på opgave tidligere, kender rutinerne fra os og på et filmset. Her skal man forstå, at vores opgave er at finde de bedst egnede. Hvis vi har alt for mange nye med, kan der opstå situationer hvor crew skal bruge tiden på noget der forsinker produktionen og det er uhensigtsmæssigt. Vi vil jo gerne hyres til at finde statister til den næste produktion, der gør vi kun hvis vi kan skabe denne balance. Men vi har hele tiden brug for nye ansigter. Hvis vi til en scene skal bruge 20 statister eksempelvis, booker vi 15-16 vi kender og 4-5 nye. Af samme årsag møder du ofte nogle du i formen kender, men også nye når du kommer på optagelse igen ;-)

Har du derfor været på opgave, vil din næste opgave komme hurtigt fordi vi prioriterer din deltagelse.

Melder du fra en opgave du er tilmeldt og booket til, kommer du et skridt ned af prioritetslisten. Du bliver på ingen måde blacklistet medmindre det sker gentagende gange. At udeblive helt uden afbud giver dig selvsagt et meget dårligt udgangspunkt for senere medvirken, og i gentagende tilfælde slettes din profil helt uden varsel.

De statister der tilbyder sig igen og igen og bidrager med positiv ånd, er også dem vi forsøger at tilgodese i de scener hvor der er lidt mere kød på. Det er ikke altid at sol og vind fordeler sig herefter, men vi forsøger at imødekomme dette for at differentiere folks oplevelser.

Du skal altså for det første være opsøgende og have en opdateret profil. Dernæst skal du være den type vi leder efter, i den rette alder, og helst i den geografiske nærhed. Vi påskønner fleksibilitet i stor grad, fordi filmproduktion nu engang en en meget bevægelig størrelse, hvor justeringer og tilpasninger hele tiden foregår.

Når der er denne konstante bevægelse, afmelder vi aldrig de der har tilmeldt sig. Scenerne kan sagtens ændre karakter aftenen før, hvorfor vi lige pludseligt får brug for flere eller andre... ja, eller færre. Der er mange ting der kan påvirke i denne sammenhæng.

Af samme årsag giver vi på DASK-online, muligheden for at afmelde sig opgaver, hvis de laver andre aftaler i mellemtiden før de kontaktes af os, eller den der koordinerer. Det er ikke for at være uhøflig, at man ikke melder tilbage og fortæller om man er købt eller solgt, men fordi vi praktisk talt ikke ved det før vi er på optagelserne.

Mange sidestiller det at søge statistopgaver med en ansøgning til en virksomhed, hvor der forventes svar... men dette her er en helt, helt anden proces og kan ikke sidestilles.Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


1028 Sidevisninger