Viden om

Kortfilmkonkurrencen WTA søger sponsorer - En du kender?

Guide til filmskabere/ produktionsselskaber om anvendelse og aflønning af skuespillere i reklamefilm


dask nyhed

Guide til filmskabere/ produktionsselskaber om anvendelse og aflønning af skuespillere i reklamefilm

Deadline inden d. 1. januar 2025

Guide til Filmskabere/Produktionsselskaber om Anvendelse og Aflønning af Skuespillere i Reklamefilm til TV/Bio eller Online Brug

Vi håber med dette skriv simpelt at kunne redegøre for hvilke forhold, der er vigtige at tage i betragtning, når I skal udregne aflønning til skuespillere i reklamefilm. Skuespillere i reklamefilm lønnes efter eksponeringsforhold og intet andet!

Skuespillere defineres med udgangspunkt i deres funktion i filmen (Hoved- birolle/medvirkende i billedet). Skuespillertitlen er ikke beskyttet, hvorfor alle, der har en skuespillerrolle, per definition er skuespillere.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at skuespillere og statister har to meget forskellige funktioner i en filmproduktion, og at reklamefilm er en genre, der ikke tåler sammenligning med andre genrer.

På DASK-online kan vi hurtigt, smart og praktisk hjælpe dig/jer med at finde de helt rigtige skuespillere til jeres reklamefilmproduktion (Helt gratis), men der er en række forudsætninger, som skal være opfyldt, hvis vi skal hjælpe jer og garantere, at I når i mål.

Vi (DASK) repræsenterer i overvejende grad autodidakte/freelanceskuespillere samt hobbyskuespillere uden nogen officiel uddannelse. Vi repræsenterer også uddannede skuespillere fra skuespillerskolerne og fra udenlandske skuespillerskoler, som er medlemmer af skuespillerforbundet og derfor forpligtede til at følge de forhold og retningslinjer, som er fastsat af Dansk Skuespillerforbund. Vi repræsenterer derfor skuespillere på alle faglige niveauer.

Regler og retningslinjer, som er udstukket af Dansk Skuespillerforbund, vedrører kun skuespillere, som er medlemmer af skuespillerforbundet og ingen andre.

Processen/Skuespillere

Inden I starter jeres rekruttering, skal I udarbejde en skuespillerkontrakt. Kontrakten er det juridiske fundament, som sikrer skuespilleren, jer som producent og kunden, som I producerer reklamefilmen for. Vi ser desværre meget ofte, at denne del ikke er på plads, hvilket kan føre til nogle akavede situationer, som ingen ønsker at stå i.

Skuespilleren skal forelægges kontrakten inden en eventuel fysisk casting/(CastSelv/Selftape), evt. sendes via mail, så den kan medbringes underskrevet enten til casting eller til optagelserne. Alle er bedst tjent med ordnede forhold fra start.

Rekrutteres skuespilleren via opslag, skal lønnens størrelse og kontraktens vilkår for visning (platforme) og udløb fremgå (Udnyttelseshonorar).

Kan dette ikke fremgå af opslaget, skal det fremsendes til skuespilleren inden en eventuel casting.

Kontraktens indhold

Hver reklamefilm, hver rolle, hver kunde, hver produktion er forskellig, hvorfor en kontrakt også er forskellig fra produktion til produktion. Man kan godt tage udgangspunkt i en standardkontrakt med standardformuleringer og tilpasse den. Kontrakter behøver ikke være komplicerede juridiske formuleringer, som kun fagfolk forstår. Skriv jeres kontrakt på let forståeligt dansk, som ikke fylder mere end en A4 side, så bevares overblikket også.

Hvilke forhold I ønsker at angive i kontrakten, kan naturligvis også variere, men følgende tre forhold skal være afklaret, da det er med til at give en retning for størrelsen af skuespillerens honorar.

Med honorar menes, at skuespillere til alle tider skal aflønnes med penge, som skal beskattes! Enten som A eller B indkomst.

**- Skuespillerens funktion/rolle i filmen/filmene

Kontraktens varighed/udløb/periode
Hvilke platforme filmen/filmene vises på**
Skuespillerens funktion

Det er afgørende for honorarets størrelse at definere skuespillerens funktion. Er skuespilleren alene i filmen, med replikker eller er denne i samspil med andre skuespillere.

Eksempel:
Man ser en familie bestående af mor/far og 2 børn siddende ved et bord i en park med nogle børn legende i baggrunden.

Moderen har en replik, mens mandens reaktion ses i et nærbillede. Børnene ved bordet ses i en total sammen med mor og far med de legende børn i baggrunden.

Moderen er her “hovedrollen”, faderen “birolle” og børnene ved bordet “personer i billedet”. Børnene i baggrunden er “statister”. I dette tilfælde skal alle funktioner lønnes forskelligt, fordi deres synlighed/eksponering er forskellig. Honorering i reklamefilm er ikke timelønnet eller kvalifikationsbaseret, men efter eksponeringsgrad. Medvirker en skuespiller i en reklamefilm afholder det skuespilleren for at medvirke i andre reklamefilm i en periode fremadrettet. Det skal skuespilleren kompenseres for.

Jo større rolle/fokus, der er på skuespilleren, desto højere honorar. Derfor er kontraktudløb og hvilke platforme reklamefilmene vises på også afgørende for honorarets størrelse i den sidste ende, da det er med til at definere eksponeringsgraden.

Kontraktens varighed

Vi anbefaler, at man indgår aftaler med en varighed på 1 eller 2 år. Ønsker kunden at kunne gøre brug af filmene over en længere periode, er en option på en forlængelse det bedste alternativ. Buy-out (Tidsubegrænset aftale) aftaler er ikke en god løsning for skuespilleren, da denne ret beset ikke ved, hvornår og hvor længe eksponeringen kan fortsætte, og derfor afholder skuespilleren for andre jobs.

Alternativt kan man ved kontraktindgåelse anføre, at kunden kan anvende filmen 1-2 år fremadrettet mod en yderligere kompensation/option til skuespilleren på 50% af honorarets størrelse pr. år, som skuespilleren ikke kan gøre indsigelse imod efter kontraktens underskrivelse.

Denne form er klart den bedste for alle parter, men vil faktisk være en billigere løsning for producenten i det lange løb. Ved indgåelse af buy-out aftaler vil der jo være en noget højere honorering fra start. Reklamefilm anvendes stort set aldrig længere end 3 år, hvorfor buy-out aftaler ikke giver mening for nogen parter.

Hvilke platforme

Reklamefilm i TV er magtfulde, også for skuespilleres eksponering og slid. Derfor skal TV-reklamer på landsdækkende Dansk TV lønnes markant mere, end hvis de kun vises på regionalt TV eller på TV i udlandet.

Reklamefilm til online brug, som hjemmeside, messer, Facebook og YouTube, har slet ikke samme eksponeringspotentiale som TV (man rammer en viral trend).

Ønskes der print (Billede/fotokampagner) sideløbende med reklamefilm, forøges eksponeringsgraden markant, hvorfor honorar til skuespilleren mange gange forøges med 50-100%.

Lønnen til skuespillere (Fra vores segment) opgøres ikke i arbejdstid, kvalifikationer eller om det er en stor eller lille virksomhed, der produceres for, men i eksponeringsgrad og eksponeringsgraden alene. Eksponeringsgraden udregnes efter “Skuespillerens funktion”, “Kontraktens varighed” og “hvilke/antallet af platforme”.

Vi (DASK) hjælper jer gerne med at finde jeres skuespillere via vores CastSelvssystem og vil gerne hjælpe jer med udfærdigelse af en kontrakt, så den matcher med ret og rimelig honorering.

Kontakt os, hvis I har spørgsmål.Sådan ansøger du!

Ansøg opslaget fra din profil eller opret en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


2713 Sidevisninger