SÖK SKÅDESPELARPROFILER - KONCEPT FÖR DIG SOM PRODUCENT ELLER CASTAREENKLA RIKTLINJER (KLICKA HÄR!)
Som Caster/ filmproducent kan du använda vår Skådespelardatabas direkt efter personlig kontakt med oss!

Agentprofiler, till skillnad från våra skådespelarprofiler, kan nås och kontaktas direkt här från startsidan utan oss (Agentprofilerna är markerade med en luren telefon och att de är överst i din sökning i databasen)

Det är viktigt med en strikt och tydlig kommunikation från DASK till er som producenter för att uppnå rätt förtroende från våra användare och därmed till oss.

Riktlinjer för användning av skådespelare via direkt kontakt från skådespelardatabasen på DASK-online. (Uppdateras kontinuerligt)

  • All kontakt med skådespelaren ska initialt ske telefoniskt, via samtal eller SMS (Inte mail)

  • Vid kontakt med skådespelare ska det meddelas att du har telefonnummer från DASK-online

  • Alla skådespelarjobb för alla produktionstyper SKALL ersättas (Pengar) med undantag för kortfilmer och skol-/studieproduktioner

  • Medverkande SKALL vid kortfilmer och skol-/studieproduktioner få en kopia/länk till den färdiga produkten och krediteras i filmen

  • Kontraktsförhållande med skådespelaren SKALL ingås av producenten före inspelningarna

  • Alla kontakter ska inkludera måltider under inspelningarna oavsett produktionstyp även för kortfilmer och studieproduktioner

  • Assisterar DASK i er produktion, ser vi gärna att vi krediteras för detta (Inte ett krav)

  • Vi/DASK är alltid våra Skådespelares advokat och kommer alltid att tillmötesgå och främja deras intressen i enlighet med våra riktlinjer, men om våra skådespelare inte följer praxis för god sed, uppträdande och närvaro tas de bort från vår plattform


Lönenivån varierar från produktion till produktion och hanteras av produktionen. DASK tar inga procenter härav. Lönen är en fråga mellan skådespelaren och produktionen, INTE DASK

Det rekommenderas alltid att producenterna själva är proaktiva i att hitta sitt eget cast. Annonsering efter skådespelare tjänar inget syfte, utom möjligen via vårt CastSelv-system, där vi kan systematisera massor av selftapes smart och snabbt (Kontakta oss om ni har frågor)