AKTUELLA NOTISER

Kurser - Vad är värdet av en kurs?


dask nyhed

Kurser - Vad är värdet av en kurs?

Deadline innan d. 1. januar 2026

Kurser - Vad är värdet av en kurs?

Hör du till gruppen av superambitiösa skådespelare som är kursjägare? Som söker nästa fix, nästa inspiration, det nya drivet. Eller väljer du noggrant utifrån vad ekonomin tillåter och sparar till något specifikt... Känner du dig själv, dina brister och dina styrkor? Vet du vad du behöver förbättra, men också vad du behöver friska upp?

Vi har massor av kursaktiviteter här på DASK-online, men vad är för dig, vad ska du vänta med... men viktigast, hur väljer du?

En kurs är aldrig bara en kurs; det bör man ha i åtanke. Oavsett om du väljer härifrån DASK-online eller någon annanstans i verkligheten eller online, är en kurs en del av din utveckling. Framåt, mot nästa steg.

En kurs kan jämföras med en kur, exempelvis en bantningskur.

Det finns många anledningar till att bantningskurer inte fungerar eller bara har en mycket begränsad effekt. Det beror grundläggande på att man inte har satt sig in i vad det är för en kur innan man börjar, men också att man måste följa kuren strikt och fortsätta med den när det planerade förloppet slutar... annars går man upp i vikt igen! Så är det också med kurser! Ger denna jämförelse mening?

Vad får du ut av en kurs? Hur är ditt mindset före, under och efter? En kurs har tre faser, som alla är viktiga för om du känner att du får något ut av kursen, och om ditt "viktnedgång" blir permanent och en del av din livsstil framåt.

Fas 1 (Överväganden/förberedelser)
Gör noggranna överväganden om varför du väljer just denna kurs. Är det för att lära dig något nytt eller för att friska upp något gammalt? Båda delarna är mycket värdefulla.

Många tenderar att välja något helt nytt, men här måste man vara inställd på att helt ny kunskap inte lagras på samma sätt som kunskap som bygger på en befintlig grund. Allt lärande handlar om att bygga vidare på det man redan vet. Detta kallas "zonen för proximal utveckling".

Oavsett kursens art, form och längd, är det mycket klokt att förbereda sig i förväg, oavsett om det handlar om ny eller gammal kunskap. Läs på om det. Är det en ny teknik, ny metod eller ett annorlunda angreppssätt? Hitta information om det, så att du är bättre förberedd och dina förväntningar är bättre anpassade. Gör research på läraren, metoden, tekniken. Din kursupplevelse blir mycket bättre om du förbereder dig mentalt i förväg.

Om material delas ut i förväg, förbered det. Men inte för mycket, så att du blir låst. Det måste alltid vara en balansgång.

Är det gammal kunskap, läs upp på gamla anteckningar. Det är faktiskt okej att ligga före, och det är ofta bekräftande att få något upprepat som man vet, sagt med andra ord än de du har hört tidigare. Känner du igen det? Ju mer du vet i förväg, desto mer får du med dig efteråt, eftersom det finns utrymme att bygga vidare.

Fas 2: Kursen
Vad du kan ta med dig därifrån bestämmer du helt själv. Det är alltid din egen inställning som är avgörande för hur mycket du tar med dig tillbaka.

Om du inte är förberedd, om du inte är fräsch, eller om andra saker tar upp ditt huvud, kommer det att påverka din upplevelse av kursen.

Du måste vara redo att ta emot. Kom i god tid, var utvilad. Ta på dig ja-hatten. Det låter banalt, men onödig stress kan ta bort fokus från kursen och den kunskap du ska få. Din stressnivå påverkar också läraren och dina medkursdeltagare. Det kan vara direkt skadligt om folk kommer för sent eller klagar över att de inte hann med bussen, och punkter måste upprepas eftersom vissa inte är redo när de ska vara det. Gör ditt för att vara redo.

Ta anteckningar eller stödord i den mån det är möjligt under kursens gång, men viktigast av allt: ta anteckningar efteråt. Dina reflektioner är det du tar med dig vidare. Du behöver inte oroa dig för att det finns något viktigt du glömmer. Det du glömmer på kort sikt har inte varit viktigt – inte en naturlig del av din "zon för proximal utveckling". Men går det lång tid innan du skriver ner dina anteckningar, kommer du att glömma. Så se till att få ner dina anteckningar eller reflektioner. När du ska repetera senare kan de fungera som en återblick till kursen... Och då har du fått full valuta för pengarna.

Många tenderar att ta anteckningar under tiden, men vilket syfte tjänar anteckningarna egentligen? Om du tar många anteckningar under tiden, tar du bara bort fokus från det som händer just nu och missar det nästa. En anteckning i nuet bör därför vara en kort tanke, en idé... ett tillägg eller en snabb reflektion till något av det som sägs eller presenteras. Dina anteckningar bör du sammanställa efteråt som ett litet referat.

Överväg eventuellt att göra en videoreferat som du kan spela upp vid tillfälle... och lyssna till. Har du tänkt på det?

Kanske, om man organiserade det så att man kunde läsa andras anteckningar eller se andra medkursdeltagares videor? Allt detta, som man trots allt kan ha missat, har säkert blivit noterat av andra. Perspektivet blir under alla omständigheter bättre, eftersom vi trots allt har olika bakgrund och prioriterar informationer olika.

Ta på dig ja-hatten... Oavsett om det är ny kunskap eller "gammal" ny kunskap kommer du alltid att möta kunskap du känner till. Den optimala lärsituationen är om endast 20 procent av den totala kunskapen du får är ny; hela 80 % ska vara gammal kunskap (på nya sätt) – om det är mer än så kommer det inte att tas upp ändå. Det kan påverka allt annat. Är du därför ny i ämnet, är din fas 1, som beskrivs här, extra viktig.

Många gånger kan du ha varit på en kurs, där din första tanke är att du inte fick ut något av det, för att du redan visste allt. Kanske visste du till och med mer än läraren? Tänk snarare på det som en bekräftelse på att din kunskap och insikt är korrekt. När något du vet upprepas av någon annan i ett annat sammanhang och kontext, ger det en ny dimension till din kunskap. Kunskap och lärande är upprepning på upprepning. Du lär dig inte något av att göra eller höra saker en gång. Vilket leder oss till fas 3.

Fas 3
För att få ut något av kursen, behöver du öva det du har gått igenom här, om det har varit fysiska övningar, men också kontinuerligt läsa på teorin, läsa dina egna/andras anteckningar och se ditt videoreferat.

Annars försvinner det lärt och blir en del av ditt passiva system som du behöver spendera tid på att aktivera igen innan du kan använda det. Ju fler saker du har aktiverat, desto mer redo är du för rollen när den kommer.

Du vet inte när rollen kommer, men när den gör det är det synd om du inte är redo för den eftersom allt du har lärt dig på dina kurser ligger långt tillbaka i minnet och inte är tillgängligt i frontalloberna.

Jag hoppas detta har gett dig ett annat perspektiv, eller att jag bara har bekräftat det du redan visste ;-)

Om du har läst hela vägen hit ner är du en av de få som bryr sig om att ta sig tiden... Då borde du överväga vår DNA-utbildning, eftersom du är av rätt virke! ;-)Så ansöker du!

Ansök på inlägget från din profil eller skapa en ny.Mvh Tommy Duus

Caster/ Branchevejleder


218 Sidvisningar